startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Kai

Kai har en hög paraplegi med dålig bålbalans.


1 tips och idéer 
Pool med specialtillverkad lyftPoollyft
Specialtillverkad poollyft som möjliggör för användaren att ta sig i och ur en pool självständigt