startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Micke

Micke skadade sig 1985. Han har en paraplegi, Th 5. Han arbetar och hans intressen är bland annat båtar och bilar.


15 tips och idéer 
Med Zoomcamp i skogen (personen på bilden är inte användaren). Foto från www.zoomability.com Fordon med god framkomlighet i svår terräng, Zoomcamp
En batteridriven, fyrhjulsdriven cykel lämplig för personer med funktionsnedsättningar
Upphöjd båtgolv i ruffAnpassat båtgolv i ruff
Höjning av durk för att minska höjdskillnad i båt - lämplig för personer som använder rullstol
Användaren förflyttar sig från bryggan till en plattform på båtens badstegeFörflyttning från rullstol till motorbåt
Förflyttning med hjälp av anpassad plattform och fäste på badstege.
Användaren sitter på plattan på båtens badstegeFörflyttning till båt - teakplatta på badstege
Anpassning på badstege för att underlätta förflyttning mellan rullstol och båt.
Förtöjningstampar och fendrar på båtFörtöjningstampar och fendrar på båt
Förenklad förtöjning - lämplig för personer som använder rullstol
GriptångGriptång att använda (inte bara) på motorbåt
Stark griptång som passar bra att använda på båt - lämplig för personer som använder rullstol
Användaren i båten bredvid förarsätetInvändigt i motorbåt
Coronet 24 Midi -77, en motorbåt som fungerar bra för person som använder rullstol
Motorutrymme i motorbåtMotorutrymme i motorbåt
Motorutrymme i båt som är lättåtkomligt - lämplig för personer som använder rullstol
Portabla ramper, en är utdragenPortabla ramper
Små och lätta ramper i aluminium för personer som använder rullstol, praktiskt att ha med sig på båten.
Rohodyna på förarstolenRohodyna i motorbåt
Dynor med många användningsområden - lämpliga för personer med nedsatt känsel
Användaren i ruffenRuff inne i motorbåt
Ruff på Coronett 24 Midi, tillgänglig för rullstol
Motorbåt vid servicebryggaServicebrygga i anslutning till motorbåt
Båtplats bredvid servicebrygga - lämplig för personer som använder rullstol
Användaren sätter på båtkapellSätta på och ta av båtkapell
Lågt hamnkapell underlättar för personer som använder rullstol
Användaren sitter i båten och drar till sig rullstolen med griptångenTa över rullstol till motorbåt
Förflyttning av rullstol över till båt
Toalett i motorbåtToalett på mindre motorbåt
Alternativ taolettmontering - praktisk för personer som använder rullstol