startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Anonym 6

Personen har en komplett tetraplegi på C6.


4 tips och idéer 
Position i skräddarställning.
Illustration: Lars 'Geson' AnderssonSittande i skräddarställning för att sköta magen
Position i skräddarställning på toaletten möjliggör för en tetraplegiker att kunna sköta magen själv
Användaren för in sprutan med microlax.
Illustration: Lars 'Geson' AnderssonSpecialanpassad spruta för microlax
Med en specialanpassad spruta kan en person med nedsatt handfunktion använda microlax själv
Sittande i skräddarställning med spegel.
Illustration: Lars 'Geson' AnderssonSpegel på långt skaft
Spegeln som underlättar för en tetraplegiker att sköta magen självständigt
Användare med vattenlavemang. Illustration: Lars 'Geson' AnderssonVattenlavemang Peristeen
Självständigt tarmtömning för tetraplegiker med nedsatt handfunktion