startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Anonym 9

Personen har en komplett tetraplegi C6.


1 tips och idéer 
Användaren på toaletten. Illustration: Lars 'Geson' AnderssonAtt sköta magen
Tömning av microlaxtuben med två händer - en teknik för personer med nedsatt handfunktion