startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Anonym 11

Personen har en tetraplegi med delvis armfunktion.


1 tips och idéer 
Anpassad peang med microlaxtuben på hållarenAnpassad peang för användning av microlax
Individuellt anpassad tång - ett hälpmedel för personer med nedsatt handfunktion för att kunna sköta magen självständigt