startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Anonym 17

Personen har en tetraplegi.


1 tips och idéer 
Pennan instucken mellan tumme-pekfinger och ring-långfingerSkriva för hand
Hålla i en penna - en teknik för personer saknar funktion i fingrarna