startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Anonym 15

Personen har en paraplegi.


1 tips och idéer 
Tapppningshjälpmedel för kvinnor. Illustration: Lars 'Geson' AnderssonTappningshjälpmedel för kvinnor
- underlättar toalettbesök för kvinnor med nedsatt funktion i benen