startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Anonym 16

Personen bor tillsammans med sin familj i en villa. Han arbetar deltid. Han har en tetraplegi, ingen assistans.


5 tips och idéer 
Användaren slår ett nummerAnpassad mobiltelefon
Anpassad mobiltelefon - underlättar för personer med nedsatt handfunktion
Användaren trycker in den anpassade release knappenAnpassad quickrelease
- möjliggör för personer med nedsatt handfunktion att självständigt sätta på/ta av rullstolshjul
Användaren i rullstolen med bromssnöret och plastöggla som drar åt bromsenAnpassad rullstolsbroms
- lätthanterlig för personer med nedsatt handfunktion och inte i vägen vid förflyttningar
Mjölkpaket med handtagMjölkpakethållare med stort handtag
- underlättar för personer med nedsatt handfunktion
NötknäppareNötknäckare
En nötknäppare underlättar att öppna skruvlock- lämplig för personer med nedsatt handfunktion