startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Kirsti

Kirsti bor i ett hus. Hon arbetar deltid. Sedan födseln har hon en sjukdom (spinal muskelatrofi) motsvarande en hög ryggmärgsskada. Hon har personlig assistans 9 timmar per dygn.


1 tips och idéer 
Användaren trycker på kameras utlösare med hjälp av bygelnAnpassad kamera
Användning av en kamera med mycket nedsatt hand- och armfunktion