startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Jonas

Jonas startade och arbetar för Sveriges Funktionshindrades Frilufts och Fiskeförening, sverigesfff.se/det-har-ar-sfff/. Han var också med att starta Hanterbara Båtar AB, www.hanterbarabatar.se, ett företag som bygger tillgängliga båtar. 2002 skadade han sig och har en komplett paraplegi. Han har ingen assistans.


9 tips och idéer 
Användaren styr ankaret med en fjärrstyrningAnkare med fjärrstyrning
Ankare i tillgänglig båt som kan skötas av en person med funktionsnedsättning
En användare som fiskar på akterdäckFiska på tillgänglig båt
- en möjlighet för personer som använder rullstol
En person som använder rullstol går ombordFällbar bogramp i tillgänglig båt
- möjliggör enkelt påstigning för personer som använder rullstol
Förankringspunkt med spännbandFörankring av rullstol i tillgänglig båt
Förankringspunkter i båtens golv möjliggör fastspänning av rullstolar
Personlift i båtens akterPersonlift på tillgänglig båt
- underlättar för personer med funktionsnedsättningar att bada och att ta sig iland vid en hög brygga
Användaren vid pulpetStyrpulpet i anpassad båt
Inställbar styrpulpet i anpassad båt möjliggör styrning för personer som använder rullstol
Tillgänglig båt med utfälld påstigningsramp vid brygganTillgänglig båtbrygga
En flytande båtsbrygga - lämplig för påstigning av personer med rörelsehinder
Båten Fred 25 (Foto: www.hanterbarabatar.se)Tillgänglig motorbåt
Aluminiumbåt som är hanterbar av en ensam skeppare i rullstol
Fällbar sittbänkUppfällbara bänkar
Fällbara sittplatser ökar utrymmet på tillgänglig båt för personer som använder rullstol