startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Jonas

Jonas startade och arbetar för Stockholms Funktionshindrades Frilufts och Fiskeförening, www.stockholmsfff.se. Han var också med att starta Hanterbara Båtar AB, www.hanterbarabatar.se, ett företag som bygger tillgängliga båtar. 2002 skadade han sig och har en komplett paraplegi. Han har ingen assistans.


9 tips och idéer 
Användaren styr ankaret med en fjärrstyrningAnkare med fjärrstyrning
Ankare i tillgänglig båt som kan skötas av en person med funktionsnedsättning
En användare som fiskar på akterdäckFiska på tillgänglig båt
- en möjlighet för personer som använder rullstol
En person som använder rullstol går ombordFällbar bogramp i tillgänglig båt
- möjliggör enkelt påstigning för personer som använder rullstol
Förankringspunkt med spännbandFörankring av rullstol i tillgänglig båt
Förankringspunkter i båtens golv möjliggör fastspänning av rullstolar
Personlift i båtens akterPersonlift på tillgänglig båt
- underlättar för personer med funktionsnedsättningar att bada och att ta sig iland vid en hög brygga
Användaren vid pulpetStyrpulpet i anpassad båt
Inställbar styrpulpet i anpassad båt möjliggör styrning för personer som använder rullstol
Tillgänglig båt med utfälld påstigningsramp vid brygganTillgänglig båtbrygga
En flytande båtsbrygga - lämplig för påstigning av personer med rörelsehinder
Båten Fred 25 (Foto: www.hanterbarabatar.se)Tillgänglig motorbåt
Aluminiumbåt som är hanterbar av en ensam skeppare i rullstol
Fällbar sittbänkUppfällbara bänkar
Fällbara sittplatser ökar utrymmet på tillgänglig båt för personer som använder rullstol