startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Anonym 21

Personen skadade sig för mera än 10 år sedan och har en låg tetraplegi.


3 tips och idéer 
Barnet står bredvid användaren som håller barnet i överarmarnaLyfta upp ett barn från golvet
- en teknik för personer med en låg tetraplegi med barn som kan ställa sig upp själv
Användaren lyfter barnet så att det hamnar framför honomSätta ner ett spädbarn på golvet
- en teknik för personer med tetraplegi
Användaren lyfter upp barnet så att det hamnar bredvid honomTa upp ett spädbarn från golvet
- en teknik för personer med tetraplegi