startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Marit

Marit har en skada motsvarande en låg paraplegi. Hon grundade och ledar företaget Addmovement. Hon har ingen assistans.


3 tips och idéer 
Användaren på hennes AddseatAddseat ett gyrostyrt fordon för människor med funktionsnedsättningar
- ett bra komplement till en manuell rullstol
Användaren tar in sin addseat i bilen. Foto från  www.addmovement.se/the-addseat/ Bilramp till 'Addseat'
Bilramper som hjälper till att få en Segway i bilen utan lyft
Wheel Blades på rullstol. Foto från www.wheelblades.chWheel Blades
- möjliggör att lätt åka på snö och is med en manuell rullstol