startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Annika

Annika skadade sig 1992 och har en hög paraplegi. Hon har ledsagarservice.


3 tips och idéer 
Användaren förflyttar sig från rullstol till häst med hjälp av lyft (Foto: Carin Bergfeldt)Förflyttning till häst
Lyft som möjliggör förflyttning till häst - en möjlighet för personer som använder rullstol
Användaren på hästen (Foto: http://mabragarden.wordpress.com/tag/annika-palm/)Rida
- ett sätt att rida för personer med hög paraplegi
Sadel med specialgjort ryggdel polstrad med skumgummidyna och Roho-adaptorSadel
Sadel med bålstöd möjliggör ridning för en person med nedsatt bålbalans