startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Anonym 23

Användaren har en inkomplett ryggmärgsskada som gör att hon har svårt att gå längre sträck.


1 tips och idéer 
El-gopedEnkel el-moped
Enkel el-moped - lämplig för personer med nedsatt gångförmåga och bra bålbalans