startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Anonym 22

Personen har en inkomplet hög tetraplegi. Han kan under korta stunder och med stöd stödja på benen.


1 tips och idéer 
Användare med 'påklädningskjol'. Illustration: Lars 'Geson' AnderssonPåklädningskjol
- ett påklädningshjälpmedel som främjar integriteten