Idéer som underlättar ett aktivt liv

Här hittar du tips om hjälpmedel, specialanpassningar och egna lösningar från fler än 100 personer som har en ryggmärgsskada. Tipsen är kommenterade av användarna själva.
Du får även information om vem som har bekostat hjälpmedlet och hur länge det har använts. Kommunens och landstingets regler ändras med tiden och varierar beroende på var i landet man bor. Uppgiften i databasen behöver alltså inte gälla nödvändigtvis för dig.

Stiftelsen Spinalis startade Spinalistips med medel från Arvsfonden. Översättningen till engelska har finansierats av Stiftelsen Promobilia. Spinalistips drivs nu av Stiftelsen Spinalis, under en period var det med delfinansiering från NHR-fonden. Stiftelsen Spinalis ansvarar ej för enskilda produkter eller tips.

För att sprida tips och idéer från Spinalistips är det tillåtet att kopiera bilder eller delar ur databasen, fast enbart i icke kommersiell syfte och med källhänvisning.

Exempel på tips

Förflyttning på mjuk sand

Förflyttning på mjuk sand

- en lösning när det inte finns ramper

Barnsits på Permobil

Barnsits på Permobil

En så kallad pandastol, en arbetsstol för barn, är monterad på en Permobil

Beach rullstol

Beach rullstol

En rullstol som fungerar på sand och i vatten

Pronationshjälpmedel

Pronationshjälpmedel

- ett enkelt hjälpmedel att hålla handen med handflatan neråt (i pronation)

Rullstolsrugby
Rullstolsrugby
- lagidrott för personer med tetraplegi.
Kattleksak som styrs med munnen
Kattleksak som styrs med munnen
En individuell byggd konstruktion som möjliggör att en person med omfattande funktionsnedsättning kan leka med sin katt.
Elastisk lång bärsjal för småbarnsföräldrar
Elastisk lång bärsjal för småbarnsföräldrar
Ett vanlig elastisk bärsjal fungerar bra för en person som sitter i rullstol .
Rengörning av rullstolsdäck
Rengörning av rullstolsdäck
En konstruktion av aluminium som möjliggör för en person som kör elektrisk rullstol att rengöra sina däck självständigt.
Sele för barn som sitter i knät
Sele för barn som sitter i knät
- lämplig för småbarnsföräldrar som använder rullstol.
Magnetgrepp
Magnetgrepp
Magneter i olika storlekar insydda i rullstolshandskar underlättar hantering av magnetiska föremål för personer med nedsatt handfunktion.
Självuppdragande korkskruv
Självuppdragande korkskruv
Lätthanterlig korkskruv - lämplig för personer med nedsatt handfunktion.
Handcykel Stricker
Handcykel Stricker
- gör om rullstolen till en hand/armcykel .
Campa när man använder rullstol
Campa när man använder rullstol
Att campa är ingen omöjlighet trots funktionshinder .
Handtag och ställning till smartphone
Handtag och ställning till smartphone
Enkel anpassning som fungerar som handtag och ställning för telefonen - lämplig för personer med nedsatt handfunktion.
Spola toaletten med hjälp av ett snöre
Spola toaletten med hjälp av ett snöre
Med hjälp av ett enkelt snöre kan en person med nedsatt handfunktion lätt spola toaletten.
Automatisk tvålpump med sensor
Automatisk tvålpump med sensor
- lämplig för personer med nedsatt handfunktion.
Universalöppnare
Universalöppnare
en öppnare för 6 olika förpackningar - lämplig för personer med nedsatt handfunktion.