Idéer som underlättar ett aktivt liv

Här hittar du tips om hjälpmedel, specialanpassningar och egna lösningar från fler än 100 personer som har en ryggmärgsskada. Tipsen är kommenterade av användarna själva.

Du får även information om vem som har bekostat hjälpmedlet och hur länge det har använts. Kommunens och landstingets regler ändras med tiden och varierar beroende på var i landet man bor. Uppgiften i databasen behöver alltså inte gälla nödvändigtvis för dig.

Stiftelsen Spinalis startade Spinalistips med medel från Allmänna Arvsfonden. Översättningen till engelska har finansierats av Stiftelsen Promobilia. Spinalistips drivs nu av Stiftelsen Spinalis, under en period var det med delfinansiering från NHR-fonden. Stiftelsen Spinalis ansvarar ej för enskilda produkter eller tips.

För att sprida tips och idéer från Spinalistips är det tillåtet att kopiera bilder eller delar ur databasen, fast enbart i icke kommersiell syfte och med källhänvisning.

Exempel på tips

Ta upp ett spädbarn från golvet

Ta upp ett spädbarn från golvet

- en teknik för personer med tetraplegi

Fällbar elektrisk rullstol e-Throne

Fällbar elektrisk rullstol e-Throne

en bra reserullstol, lätt att fälla ihop och att ta med sig i bil och på flyg

Pronationshjälpmedel

Pronationshjälpmedel

- ett enkelt hjälpmedel att hålla handen med handflatan neråt (i pronation)

Automatisk tvålpump med sensor

Automatisk tvålpump med sensor

- lämplig för personer med nedsatt handfunktion

Sele för barn som sitter i knät
Sele för barn som sitter i knät
- lämplig för småbarnsföräldrar som använder rullstol.
Beach rullstol
Beach rullstol
En rullstol som fungerar på sand och i vatten.
Handcykel Stricker
Handcykel Stricker
- gör om rullstolen till en hand/armcykel .
Universalöppnare
Universalöppnare
en öppnare för 6 olika förpackningar - lämplig för personer med nedsatt handfunktion.
Campa när man använder rullstol
Campa när man använder rullstol
Att campa är ingen omöjlighet trots funktionshinder .
Bestic
Bestic
Ett enkelt manövrerbart äthjälpmedel - lämpligt för funktionshindrade som inte kan använda armar och händer.
Avklädning av en ytterjacka
Avklädning av en ytterjacka
Teknik att ta av sig en ytterjacka - lämplig för en person med omfattande funktionshinder.
Kattleksak som styrs med munnen
Kattleksak som styrs med munnen
En individuell byggd konstruktion som möjliggör att en person med omfattande funktionsnedsättning kan leka med sin katt.
Förflyttning på mjuk sand
Förflyttning på mjuk sand
- en lösning när det inte finns ramper.
Ringhållare för smartphone
Ringhållare för smartphone
En självhäftande mobilring ger ett stadigt grepp om mobiltelefonen - lämplig för personer med nedsatt handfunktion.
Barnsits på Permobil
Barnsits på Permobil
En så kallad pandastol, en arbetsstol för barn, är monterad på en Permobil.
Förflyttning till häst
Förflyttning till häst
Lyft som möjliggör förflyttning till häst - en möjlighet för personer som använder rullstol.
Rullstolsrugby
Rullstolsrugby
- lagidrott för personer med tetraplegi.