Idéer som underlättar ett aktivt liv

Här hittar du tips om hjälpmedel, specialanpassningar och egna lösningar från fler än 100 personer som har en ryggmärgsskada. Tipsen är kommenterade av användarna själva.

Du får även information om vem som har bekostat hjälpmedlet och hur länge det har använts. Kommunens och landstingets regler ändras med tiden och varierar beroende på var i landet man bor. Uppgiften i databasen behöver alltså inte gälla nödvändigtvis för dig.

Stiftelsen Spinalis startade Spinalistips med medel från Allmänna Arvsfonden. Översättningen till engelska har finansierats av Stiftelsen Promobilia. Spinalistips drivs nu av Stiftelsen Spinalis, under en period var det med delfinansiering från NHR-fonden. Stiftelsen Spinalis ansvarar ej för enskilda produkter eller tips.

För att sprida tips och idéer från Spinalistips är det tillåtet att kopiera bilder eller delar ur databasen, fast enbart i icke kommersiell syfte och med källhänvisning.

Exempel på tips

Campa när man använder rullstol

Campa när man använder rullstol

Att campa är ingen omöjlighet trots funktionshinder

Trådlös mobilladdare

Trådlös mobilladdare

- ett alternativ för personer med nedsatt handfunktion

Sax med bordsstöd

Sax med bordsstöd

En stabil sax som är lämplig för rörelsehindrade personer med nedsatt handfunktion

Lätt hanterlig ögonbrynsplockare

Lätt hanterlig ögonbrynsplockare

- lämplig för personer med nedsatt handfunktion

Avklädning av en ytterjacka
Avklädning av en ytterjacka
Teknik att ta av sig en ytterjacka - lämplig för en person med omfattande funktionshinder.
Spola toaletten med hjälp av ett snöre
Spola toaletten med hjälp av ett snöre
Med hjälp av ett enkelt snöre kan en person med nedsatt handfunktion lätt spola toaletten.
Ta upp ett spädbarn från golvet
Ta upp ett spädbarn från golvet
- en teknik för personer med tetraplegi.
Pronationshjälpmedel
Pronationshjälpmedel
- ett enkelt hjälpmedel att hålla handen med handflatan neråt (i pronation).
Handtag och ställning till smartphone
Handtag och ställning till smartphone
Enkel anpassning som fungerar som handtag och ställning för telefonen - lämplig för personer med nedsatt handfunktion.
Förflyttning till häst
Förflyttning till häst
Lyft som möjliggör förflyttning till häst - en möjlighet för personer som använder rullstol.
Kattleksak som styrs med munnen
Kattleksak som styrs med munnen
En individuell byggd konstruktion som möjliggör att en person med omfattande funktionsnedsättning kan leka med sin katt.
Beach rullstol
Beach rullstol
En rullstol som fungerar på sand och i vatten.
Rengörning av rullstolsdäck
Rengörning av rullstolsdäck
En konstruktion av aluminium som möjliggör för en person som kör elektrisk rullstol att rengöra sina däck självständigt.
Motorbåt anpassad till skeppare med omfattade funktionsnedsättningar
Motorbåt anpassad till skeppare med omfattade funktionsnedsättningar
Tillgänglig motorbåt som kan styras av personer som använder elektrisk rullstol och har nedsatt handfunktion.
Sele för barn som sitter i knät
Sele för barn som sitter i knät
- lämplig för småbarnsföräldrar som använder rullstol.
Bestic
Bestic
Ett enkelt manövrerbart äthjälpmedel - lämpligt för funktionshindrade som inte kan använda armar och händer.
Styrning av bil
Styrning av bil
Specialanpassning för gas- och broms samt för styrning av ratten - möjliggör bilkörning för en person med hög ryggmärgsskada.