– ett enkelt sätt att dricka för personer som inte har någon fingerfunktion