Individuellt anpassad tång – ett hälpmedel för personer med nedsatt handfunktion för att kunna sköta magen självständigt