Tips av Anonym 16

Anpassad rullstolsbroms

Anpassad rullstolsbroms

– lätthanterlig för personer med nedsatt handfunktion och inte i vägen vid förflyttningar

Nötknäckare

Nötknäckare

En nötknäppare underlättar att öppna skruvlock- lämplig för personer med nedsatt handfunktion

Anpassad quickrelease

Anpassad quickrelease

– möjliggör för personer med nedsatt handfunktion att självständigt sätta på/ta av rullstolshjul