– ett påklädningshjälpmedel som främjar integriteten