– lämplig för småbarnsförälder med funktionsnedsättningar