Tips av Tobias

‘Kisskrok’

‘Kisskrok’

‘Kisskrok’ ett hjälpmedel för personer med nedsatt arm/handfunktion som tappar sig intermittent

Anpassad bil

Anpassad bil

Anpassad bil lämplig för personer med hög tetraplegi med delvis arm/handfunktion

Skydd till passagerarsätet

Skydd till passagerarsätet

Specialsytt överdrag till passagerarsätet – lämpligt för personer som använder rullstol och lägger in den på passerarsätet vid bilkörning