Tips av Kenneth

Specialgjorda vantar

Specialgjorda vantar

Specialgjorda vantar möjliggör för en person med omfattande funktonshinder att sätta på/ta av de självständigt

Tömning av urinpåsen

Tömning av urinpåsen

Ett sätt för personer med hög tetraplegi att att självständigt tömma urinpåsen

Justering av sittposition

Justering av sittposition

– en teknik för justering av sittposition, en metod för personer med nedsatt armfunktion och bra bålbalans

Nyckelring med “bitflärp”

Nyckelring med “bitflärp”

Med hjälp av en “bitflärp” kan en användare med omfattande funktionsnedsättning dra upp ett blixtlås i jackan

Anpassad pinne

Anpassad pinne

– möjliggör att ta upp föremål från golvet för personer med omfattande funktionsnedsättningar

Styrning av dator

Styrning av dator

Datastyrning med hjälp av rullstolens joystick – en möjlighet för personer som kör Permobil

Anpassad väska för värdesaker

Anpassad väska för värdesaker

Genom en liten anpassad väska som sitter på rullstolen har användaren alltid tillgång till viktig medicin och värdesaker

Anpassad jacka

Anpassad jacka

Anpassningen möjliggör självständig avklädning av ytterjacka för en person med hög tetraplegi

Anpassad insulinspruta

Anpassad insulinspruta

Enkel anpassning av insulinspruta möjliggör för en person med omfattande funktionsnedsättningar att ta sin spruta själv

Klickknapp för dator

Klickknapp för dator

Extern klickknapp till datorn underlättar för personer med omfattande funktionsnedsättningar