Tips av Max

Smarta skosnören

Smarta skosnören

Skosnören med magnet underlättar att kunna sätta på/ta av skor – lämplig för personer med nedsatt handfunktion

Anpassad ratt

Anpassad ratt

-möjliggör att köra en bil för personer med tetraplegi

Lyft till anpassad van

Lyft till anpassad van

– underlättar förflyttning till och från bilen för personer med funktionsnedsättningar

Tillgänglig balkong

Tillgänglig balkong

Balkong utan tröskel underlättar passage för personer som använder rullstol

Schakthiss i etagelägenhet

Schakthiss i etagelägenhet

Genom installation av en schakthiss är båda planen i en etagelägenhet tillgängliga för en person som använder rullstol

Köksredskap

Köksredskap

Vassa knivar underlättar matlagning för personer med nedsatt handfunktion

Ombyggd träningscykel

Ombyggd träningscykel

En tystgående träningscykel ombyggd till armcykel – lämplig för personer som använder rullstol

Toalettstolsförhöjning

Toalettstolsförhöjning

En toalettstolsförhöjning underlättar förflyttningar till och från toaletten för personer som använder rullstol

Diskmaskin i anpassat kök

Diskmaskin i anpassat kök

För personer med nedsatt räckvidd är det viktigt att diskmaskinens korgar är utformade så att man kan placera all sorts disk framme i korgarna

Tillgänglig entré

Tillgänglig entré

En aluminiumramp och en platåhiss gör ett hyreshus från sekelskiftet tillgängligt för personer som använder rullstol

Träningshandskar

Träningshandskar

Träningshandskar möjliggör ett stadigt grepp runt träningsredskap för personer med nedsatt eller ingen fingerfunktion