Tips av Micke

Invändigt i motorbåt

Invändigt i motorbåt

Coronet 24 Midi -77, en motorbåt som fungerar bra för person som använder rullstol

Portabla ramper

Portabla ramper

Små och lätta ramper i aluminium för personer som använder rullstol, praktiskt att ha med sig på båten

Anpassat båtgolv i ruff

Anpassat båtgolv i ruff

Höjning av durk för att minska höjdskillnad i båt – lämplig för personer som använder rullstol

Rohodyna i motorbåt

Rohodyna i motorbåt

Dynor med många användningsområden – lämpliga för personer med nedsatt känsel

Motorutrymme i motorbåt

Motorutrymme i motorbåt

Motorutrymme i båt som är lättåtkomligt – lämplig för personer som använder rullstol