Tips av Ulla

Handmotionscykel

Handmotionscykel

– möjliggör cykling på samma villkor för personer med funktionsnedsättningar

Servicehund Zoe

Servicehund Zoe

Servicehund en hjälpare i vardagen till personer med funktionsnedsättningar

Anpassat kök

Anpassat kök

Anpassat kök som passar en person som använder rullstol och personer som är gångare

Hundutbildning

Hundutbildning

Hundutbildning till servicehund ger hjälp i vardagen till personer med funktionsnedsättningar