Tips av Vigand

Avtagbart handreglage

Avtagbart handreglage

Enkel mekanisk lösning för handreglage i bilen – lämplig för personer med funktionsnedsättning