Ett hjälpmedel som påminner användaren om att avlasta – lämpligt för personer med funktionsnedsättning och nedsatt känsel