– möjliggjorde arbetsåtergång för en person som använder rullstol