Rum för assistenter

Rum för assistenter

Rum för assistenter

Ett separat rum för assistenter ökar användarens och assistenternas integritet

Tillgängligt hus

Tillgängligt hus

Välplanerat hus – lämpligt för person med funktionsnedsättning som har familj och assistenter