Adapted dosette

The dosette is useful for persons with impaired hand function

Adapted dosette

Adapted dosette

A piece of plastic is glued to each lid (sliding lid) of the dosette.

Users comments
The modifications make it possible for the user to open the cover/lids to take medicine.

How to make
Take pieces (about 0.5 cm) of catheter tube, glue it to the dosette and fill it with hot melt adhesive from the glue gun.

Paid for by
The user

Whose idea
The user

Pieces of plastic glued on the sliding lids (close-up)

Pieces of plastic glued on the sliding lids

Dosette with open sliding cover

Dosette with open sliding cover

Related tips

Reminder to take medicine at the right time
Reminder to take medicine at the right time

Assistive device reminds user to take his medicine on time.

Author: Ragge

Ragge bor ihop med hustru i en villa. Han sysselsätter sig med att utveckla idéer som underlättar vardagen för honom och andra, inget betalt arbete. Han skadade sig 1973 och har en hög tetraplegi. Han har delvis armfunktion i båda armar men använder i stort sätt enbart höger armen som han kan styra bättre. Med vänster armen håller han i sig för att hålla balansen. Han har hemtjänst 27 timmar i veckan. Avliden 2016.

Latest tips

More tips in Handling of medicine