Adapted joystick for electric wheelchair

A cradle that sits on the electric wheelchair’s joystick makes independent operation possible for a person with impaired hand function

Cradle on electric wheelchair joystick

Cradle on electric wheelchair joystick

A transparent plexiglas cradle sits on the electric wheelchair’s joystick.

Made by
Hjälpmedelcentralen (assistive device center) in Skellefteå

Paid for by
County Council

Whose idea
Hjälmedelscentralen and the user

Cradle made of orthosis material on electric wheelchair joystick

Another kind of cradle on electric wheelchair joystick

Author: Ragge

Ragge bor ihop med hustru i en villa. Han sysselsätter sig med att utveckla idéer som underlättar vardagen för honom och andra, inget betalt arbete. Han skadade sig 1973 och har en hög tetraplegi. Han har delvis armfunktion i båda armar men använder i stort sätt enbart höger armen som han kan styra bättre. Med vänster armen håller han i sig för att hålla balansen. Han har hemtjänst 27 timmar i veckan. Avliden 2016.

Latest tips

More tips in Moving around by wheelchair