Adapted oven handle

Simple adjustment makes it possible for a person with compromised arm and/or hand function to open an oven door

Key ring attached to oven handle

Key ring attached to oven handle

A key ring is attached with a cable tie to the oven door handle. The oven opens downwards.

Users comments
The key ring sits a bit out from the oven door, which prevents the key ring from becoming hot.

Paid for by
The user

Whose idea
The user

Author: Ragge

Ragge bor ihop med hustru i en villa. Han sysselsätter sig med att utveckla idéer som underlättar vardagen för honom och andra, inget betalt arbete. Han skadade sig 1973 och har en hög tetraplegi. Han har delvis armfunktion i båda armar men använder i stort sätt enbart höger armen som han kan styra bättre. Med vänster armen håller han i sig för att hålla balansen. Han har hemtjänst 27 timmar i veckan. Avliden 2016.

Latest tips

More tips in Kitchen | Preparing meals