Attachment of wheelchair in accessible boat

Anchor points on floor of boat make it possible to tether wheelchairs
Anchor point with strap
Anchor point with strap

The boat is equipped with recessed anchor points to secure the wheelchair with straps.

Purchased from
Hanterbara Båtar AB, hanterbarabatar.se (in Swedish) (last checked October 2021)

Anchor points
Anchor points

Related tips

Accessible motorboat
Accessible motorboat

Aluminum boat that can be operated by a solo skipper in a wheelchair.

Console in adapted boat
Console in adapted boat

Adjustable console in adapted boat makes it possible for wheelchair users to steer the boat.

Author: Jonas

Jonas startade och arbetar för Sveriges Funktionshindrades Frilufts och Fiskeförening, sverigesfff.se/det-har-ar-sfff/. Han var också med att starta Hanterbara Båtar AB, hanterbarabatar.se, ett företag som bygger tillgängliga båtar. 2002 skadade han sig och har en komplett paraplegi. Han har ingen assistans.

Latest tips

More tips in Water sports and boats