Long straw

- enables people without function in arms or legs to drink independently

The user drinks using a long straw

The user drinks using a long straw

An extra-long straw in a tall glass on the dining table makes it possible to drink without using arms or hands.

Users comments
The user can only use one arm/hand and he eats with an orthosis (see related tip). If he wants to eat and drink at the same time, he can use a tall glass and straw while his functioning hand is occupied with the orthosis holding his eating utensil.

Purchased from
In Sweden: Varsam, varsam.se (last checked July 2020)

Paid for by
The user

Editors comments
Varsam sells a variety of styles of tall straws.

This tip is from 2015

Related tips

Adapted eating utensils
Adapted eating utensils
Orthosis makes independent eating possible for a person with a high spinal cord injury..

Author: Ragge

Ragge bor ihop med hustru i en villa. Han sysselsätter sig med att utveckla idéer som underlättar vardagen för honom och andra, inget betalt arbete. Han skadade sig 1973 och har en hög tetraplegi. Han har delvis armfunktion i båda armar men använder i stort sätt enbart höger armen som han kan styra bättre. Med vänster armen håller han i sig för att hålla balansen. Han har hemtjänst 27 timmar i veckan. Avliden 2016.

Latest tips

More tips in Drinking