Telephone holder on shower chair

Accessible phone even when showering

Sawed-off shampoo bottle (telephone holder) on shower chair

Telephone holder on shower chair

Sawed-off shampoo bottle is glued to the frame of a shower chair.

How to make
Cut a shampoo bottle so that the telephone can easily be placed in it. Drill holes in the bottom of the bottle to allow water to drain out of it.

Made by
User’s home services staff.

Paid for by
The user

Whose idea
The user

Related tips

Author: Ragge

Ragge bor ihop med hustru i en villa. Han sysselsätter sig med att utveckla idéer som underlättar vardagen för honom och andra, inget betalt arbete. Han skadade sig 1973 och har en hög tetraplegi. Han har delvis armfunktion i båda armar men använder i stort sätt enbart höger armen som han kan styra bättre. Med vänster armen håller han i sig för att hålla balansen. Han har hemtjänst 27 timmar i veckan. Avliden 2016.

Latest tips

More tips in Use of phone