Locköppnare lämplig för personer med svaga händer

Locköppnaren som kan fungera för personer med mycket nedsatt handfunktion

Locköppnare, foto från www.euforia.se
Locköppnare, foto från www.euforia.se

Beskrivning
I ett greppvänligt handtag sitter ett flexibelt stålband. Längden är inställbar med ett skruv i handtaget. Placera bandet över locket, spänn fast det och vrid på handtaget. Locköppnaren kan användas till alla lock från 2 – 11 cm i diameter.

Modellbeteckning: Strongboy öppnare

Tipsarens kommentarer
Med locköppnaren kan Susanne i nödfall och med svårighet öppna en burk med skruvlock själv.

Inköpsställe
Exempelvis Euforia, www.euforia.se (senast kontrollerad maj 2017)

Bekostad av
Användaren själv

Tipset är från 2009

Tipsare: Susanne

Susanne lives in an apartment. She studies as well as working full time as a free-lance journalist. She was injured in 1982 and has a high spinal cord injury (C5). Through hand surgery her grip function in her left hand improved. She has personal assistance.