Spilerdug – ett effektivt glidtyg

– underlättar förflyttning från toaletten till rullstolen

'Spilerdug' placerad på rullstolen inför förflyttning
'Spilerdug' placerad på rullstolen inför förflyttning

Beskrivning
Användaren tar ett glidtyg som är ca dubbelt så stort som rullstolens sittyta. Han viker duken på mitten och lägger det över drivhjulet på rullstolen närmast honom. På det sättet fastnar han inte på hjulet vid förflyttningen och har lätt att sätta sig tillrätta.

Tipsarens kommentarer
Tvättar man glidtyget i maskinen, så försämras funktionen avsevärt och användaren behöver ta 2 vikta tyger för att få samma effekt.

Tillverkare
Spilerdug, spilerdug.dk/ (senast kontrollerad januari 2018)

Inköpsställe
Genom hans arbetsterapeut

Bekostad av
Landsting

Tipset är från 2018

Related tips

Sliding mat for transfers
Sliding mat for transfers
The sliding mat prevents chafing and requires less strength during transfers to the bed or shower chair.

Tipsare: Tomas

Tomas lives in an apartment together with his partner. He works part time as a photographer. He was injured in 1983 and has a low tetraplegia. He has home help one hour a day.