Flera tips på andra webbsidor

Hjälpmedel

     • Personlig Assistans Tips (PA-tips): Samlar in, dokumenterar och sprider tips mellan assistansanvändare
     • Disabled Living Foundation: Tips och opartisk information som underlättar ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättningar (engelska)
     • Tipbase: Hjälpmedelsdatabas från Föreningen för de Neurosedynskadade
     • Handikapptips: Tips och aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar
     • Spinalpedia: Möjlighet till erfarenhetsutbyte för personer med ryggmärgsskada (engelska)
     • Bespoken: en databas med tips och recensioner gällande funktionsnedsättning utgiven av Blackwood Foundation (engelska)
     • Independent Living Centers Australia: Opartisk information om tekniska hjälpmedel och utrustning för personer med funktionsnedsättningar (engelska)
     • Disabled Gear: Webbsite för att online köpa och sälja begagnad utrustning för personer med funktionsnedsättningar (engelska)
     • Able2Wear: Anpassade kläder för personer som använder rullstol (engelska)

   Anpassat boende

     • Bostadscenter: Kunskapscenter för bostadsanpassningsbidrag och bostadsanpassning för personer med olika former av funktionsnedsättning
     • Barrierefrei Leben: On-line rådgivning kring bostadsanpassning och tekniska hjälpmedel (tyska)

    

   Föräldrar med funktionshinder

   Tillverkare av individuella lösningar

    

   Resurscentrum för personer med ryggmärgsskada

     • SpinalCord: Resurscentrum för personer med ryggmärgsskada och deras familjer (engelska)
     • Ryggmärgsskada: Resurscentrum för att ge bästa möjliga livsförutsättningar för personer med ryggmärgsskada
     • d-ability.org: Resurscentrum om fritidsaktiviteter, konst, idrott och livsstil av och för personer med funktionsnedsättningar (engelska)

   Resor