Telefonhållare

Specialgjort telefonhållare - lämplig för personer med nedsatt handfunktion
Användaren håller i sin telefon med pekfingret i hållarens båge

Användaren håller i sin telefon med hållaren

Telefonhållaren består av en platta med påklistrad båge av ortosmaterial. Plattan klistras på med dubbelhäftande tejp eller kontaktlim.

Tipsarens kommentar
Man kan också använda tunnplåt, se modellen på höger sidan på bilden nedan.

Idén
Användare

Bekostad av
Användaren

Två telefoner bakifrån med olika telefonhållare: den vänstra är gjort av ortosmaterial, den högra av tunnplåt

Två alternativ till telefonhållare

Tipsare: Eric

Eric bor i villa med två barn varannan vecka. Han skadade sig 2018 och har en C6-tetraplegi. Han har personlig assistans.

Senaste tips

Fler tips inom Använda telefon | Bära, flytta och hantera föremål | Kommunikation | Lyfta och bära