Anpassad joystick till el-rullstol

En klyka som sitter på el-stolens joystick möjliggör självständigt körning för en person med nedsatt handfunktion

Klyka på joystick till el-stol

Klyka på joystick till el-stol

En klyka i genomskinligt plexiglas sitter på el-stolens joystick.

Tillverkare
Hjälpmedelcentralen i Skellefteå

Idé
Hjälmedelscentralen och användaren själv

Bekostad av
Regionen

Klyka gjord av ortosmaterial på joystick till el-stol

Annan version av klyka på joystick till el-stol

Tipsare: Ragge

Ragge bor ihop med hustru i en villa. Han sysselsätter sig med att utveckla idéer som underlättar vardagen för honom och andra, inget betalt arbete. Han skadade sig 1973 och har en hög tetraplegi. Han har delvis armfunktion i båda armar men använder i stort sätt enbart höger armen som han kan styra bättre. Med vänster armen håller han i sig för att hålla balansen. Han har hemtjänst 27 timmar i veckan. Avliden 2016.

Senaste tips

Fler tips inom Förflyttning med hjälp av rullstol