Anpassning av armcykel

Väggmonterad träningscykel, anpassad med förlängt väggfäste

Väggfast armcykel med förlängt väggfäste
Väggfast armcykel med förlängt väggfäste

Beskrivning
Väggfästet har förlängts så att träningscykel kommer längre ut ifrån väggen vilket gör att det fungerar lättare för användaren att komma närmare och intill med sin rullstol.

Bekostad av
Landsting

Redaktörens kommentar
Idag tillverkas en liknande armcykel av Kebo Care Fysio, se www.kcfysio.se armtränare (senast kontrollerad maj 2017).

Tipset är från 2008

Tipsare: Bruno

Bruno bor i lägenhet och arbetar heltid. Han skadade sig 1974 och har en tetraplegi, C5-C6. Opererades 1977 för att få armsträckare och tumgrepp. Han har personlig assistans 7 timmar dagligen plus nattpatrull.