Avancerad antidekubitusmadrass med kompressor

För att minska vibrationer kan man hänga kompressorn på snören.

En tjock madrass med plastskydd ligger på en elektrisk reglerbar säng. En kompressor hänger på sängens fotända.

Avancerad antidekubitusmadrass

Beskrivning
Nimbusmadrassen består av madrassdelen och en kompressor. Ingen annan madrass behövs. Det finns en inbyggd sensor som automatiskt känner av vikten av användaren. Nimbus är uppbyggd av luftceller som ständigt växlar trycket. Man kan ställa in den på statist funktion som underlättar exempelvis påklädning och vändning i sängen.
Det är tänkt att kompressorn hänger på sängramen. För att minska ljudet och ta bort vibrationer hänger kompressorn här på snören.

Tipsarens kommentarer
Han tar madrassen även med sig, när han reser. Den är stor att få med sig, men det är det värt för att förebygga sår.

Tillverkare
arjo, arjo.com/sv-se (senast kontrollerad mars 2020).

Idé
Conny Örnsved (snören)

Bekostad av
Landsting

Redaktörens kommentar
Motsvarande modell som säljs i dagens läge är Nimbus 4 från arjo.

Sårteamet från Rehab Sation Stockholm rekommenderar Duo 2 från Hill-Rom, https://www.hillrom.se/sv/products/(senast kontrollerad juni 2024) som behandlande antidekubitusmadrass. Madrassen ställer in sina olika zoner automatiskt efter varje användarens individuella behov och position i sängen. Pumpen låter inte. Madrassen kan sättas på hård, för att lättare kunna vända sig. En varningssignal påminner om man har glömt att sätta tillbaka den. Reglaget kan levereras med lång slang så att användaren kan sköta den själv.
Vid ökad risk/trycksår i kategori 1-2 bör man ligga på en tryckavlastande flexibel kallskums madrass. Vid trycksår beställs en behandlande luftmadrass efter sårkategori. Har man endast sår på fötterna kan speciella avlastningskuddar/stövlar vara viktigare att införskaffa än en specialmadrass.

 Tiden för lägesjusteringar anpassas efter personens huds känslighet och vilken madrass man använder, vanligtvis efter 2-5 timmar. Glöm inte att ta hänsyn till nattsömn. Trettio graders sidoläge är den säkraste positionen för att undvika trycksår, då den avlastar sacrum, höft och hälar bäst. Kan man ligga på mage en stund är det jätte bra både för huden och för att sträcka ut sig för att minska risk att få kontrakturer i benen.

Bilden visar sängens fotända. Madrassens kompressor hängar på snören som är fästade på sängramen.

Kompressor hängande på snören som är fästade på sängramen

Tipsare: Conny

Conny bor ihop med sina döttrar i en villa. Han arbetar deltid. 1994 skadade han sig och fick en hög ryggmärgsskada (C4). Han har personlig assistans dygnet rund, därav 3,5 timmar dubbel bemanning.

Senaste tips

Fler tips inom Förebygga/läka sår