Elektrisk rullstol med inbyggd glidbräda

Inbyggd glidbräda underlättar förflyttning
Användaren i sin rullstol anpassad med inbyggd glidbräda och löstagbart benstöd
Användaren i sin rullstol anpassad med inbyggd glidbräda och löstagbart benstöd

Användarens elektriska rullstol (Permobil C 500) är anpassad med en inbyggd glidbräda och ett löstagbart benstöd. Benstödet sitter mot utsidan av benet för att förhindra att benen glider isär. Glidbrädan är fastskruvad på rullstolens sida i samma höjd som sittdynan. Glidbrädan gör inte rullstolen bredare.
När användaren förflyttar sig, fäller hon upp sidostödet och tar bort benstödet. För att ha rätt sitthöjd för förflyttningen använder hon rullstolens sitslyft.

Tillverkare
Sodexo Hjälpmedelservice Stockholm

Idé
Användarens mor

Bekostad av
Regionen

Användaren har fällt upp sidostödet.
Användaren har fällt upp sidostödet.
Användaren med uppfällt sidostöd
Användaren med uppfällt sidostöd
Användarens anpassade rullstol utan sidostöd och benstöd
Användarens anpassade rullstol utan sidostöd och benstöd

Tipsare: Johanna

Johanna had en paraplegi sedan födseln, avliden.

Typ av funktionsnedsättning

Hög paraplegi med nedsatt balans (Th2-10)

Senaste tips

Fler tips inom Överflyttning