Fastsättningsbälte för benen i sitski

Med hjälp av bälten sitter en person som har nedsatt funktion i benen säkert i en sitski

Användaren sätter fast höftbältet
Användaren sätter fast höftbältet

Beskrivning
Benen sätts fast med tre inställbara bälten, ett bälte runt höften, ett runt låren och ett runt vristerna. Bältena tillhör sitskin Tornado Touring.

Tipsarens kommentarer
Mer information om sitski finns på hem.fyristorg.com/NordicSitski/html-hemsida-2002/index.html (senast kontrollerad Juni 2017)

Tillverkare
Nordic Sitski

Inköpsställe
Nordic Sitski

Bekostad av
Användaren själv

Redaktörens kommentar
Se även www.totalskidskolan.se (senast kontrollerad juni 2017)

Tipset är från 2007

Användaren sätter fast bältet runt låren
Användaren sätter fast bältet runt låren
Användaren sätter fast bältet runt vristerna
Användaren sätter fast bältet runt vristerna

Tillhörande tips

Sitski
Sitski
Sitski ger personer som använder rullstol möjlighet att åka skidor.
Åka sitski
Åka sitski
Med sitski kan en person som använder rullstol åka skidor med andra på samma villkor och klara sig själv i alla liftar och backar .

Tipsare: Björn

Björn skadade sig 1972 och har en komplett paraplegi TH 12.