Förflyttning från golv till rullstol med raka ben

En förflyttningsteknik för personer med starka armar när de inte har skor på sig


Förflyttning från golvet till rullstolen med raka ben (film)

Användaren ställer rullstolen snett bakom sig. Han sitter på golvet med benen rakt framför sig. Med handen närmast rullstolen håller han i sig i rullstolens ram med armbågen mot taket. Med andra handen stödjer han sig med knuten hand bredvid höften. Han lutar sig framåt och lyfter upp sig i rullstolen.

Tipsarens kommentarer
Det är lättast att göra förflyttningen med böjda ben (se tillhörande tips). Men har användaren inte skor på sig kan det vara svårt att ställa upp fötterna. Då förflyttar han sig med raka ben istället, en tyngre förflyttning. Förflyttningen med raka ben kan vara svårt när man är mycket spastiskt.

Förflyttning från golvet till rullstolen med raka ben

Förflyttning från golvet till rullstolen med raka ben

Tillhörande tips

Förflyttning från rullstolen till golvet
Förflyttning från rullstolen till golvet
Förflyttningsteknik för personer med starka armar.
Förflyttning från golv till rullstol
Förflyttning från golv till rullstol
Förflyttningsteknik för personer med starka armar.

Tipsare: Eje

Eje bor med fru och två små barn i villa. Han arbetar deltid. Han skadade sig 1999 och har en hög paraplegi (TH9). Han har inga assistenter eller hemhjälp.

Typ av funktionsnedsättning

Hög paraplegi med nedsatt balans (Th2-10)

Senaste tips

Fler tips inom Överflyttning