Frikort för tandvård

Fri tandvård - en rättighet för personer med omfattande funktionsnedsättningar

Inplastat kort med följande text: Lanstinget Västmanland, Intyg, Nödvändig Tandvård, Nr.... för folkbokförd i Västmanland .....(Ninas personnummer och namn). Gäller tills vidare. Spar detta intyg - uppvisas tillsammans med legitimation.'

Frikort, inplastat

Användaren har rätt till fri tandvård.

Tipsarens kommentarer
Personer med LSS-insatser har rätt till munhälsobedömning och nödvändig tandvård. För äldre och personer med funktionsnedsättning krävs att man har ett varaktigt och omfattande behov av vård- och omsorgsinsatser.

Den som önskar få ett intyg om rätt till uppsökande munhälsobedömning och nödvändig tandvård, ska i första hand vända sig till kommunens biståndshandläggare. Landstingets hälso- och sjukvårdsenhet utfärdar intyg (plastkort) till den som har rätt till uppsökande munhälsobedömning och nödvändig tandvård.

Tipsare: Nina

Nina bor i en lägenhet. Hon arbetar deltid. Hon skadade sig 1996 och har en hög tetraplegi (C4) och är i behov av ventilator. Hon har dubbel assistans dygnet runt.

Senaste tips

Fler tips inom Kroppsvård