Garage anpassat till minivan

För att undvika en lutning av bilens ramp höjdes marken vid sidan om garaget till samma nivå som bilgolvet - lämpligt för personer med nedsatt armfunktion

Garage och gångväg till garaget

Garage och gångväg till garaget

Garaget är en separat öppen byggnad utan dörrar och har plats för två bilar. Användaren kör en minivan med ramp på sidan. Garaget har en öppning på sidan som passar till bilens ramp. Det finns en asfalterad gångväg som leder från huset till denna sidodörr. Gångvägen ligger högre än garaget, i samma nivå som bilgolv, för att eliminera rampens lutning.

Tipsarens kommentarer
För att klara en lutning behöver användaren plats för att kunna ta fart. Eftersom det inte fanns plats kom hon på lösningen med den upphöjda gångvägen som gör att hon lätt kan rulla in i på bilen.

Idé
Användarens make

Bekostad av
Kommunen

Garagets sidodörr med nivåskillnad till gångvägen utanför

Garagets sidodörr med nivåskillnad till gångvägen utanför

Tillhörande tips

Rullstolstillgänglig  trävilla
Rullstolstillgänglig trävilla
Lyckad anpassning av en gammal tvåvåningsvilla.

Tipsare: Suzanne

Suzanne bor ihop med man och barn i en villa. Hon arbetar deltid. 1991 skadade hon sig och har en komplett tetraplegi C6. Hon har personlig assistans.

Senaste tips

Fler tips inom Förflyttning till och från bilen | Parkeringsplats/Garage