Grythandske

Grythandske skyddar händerna vid hantering av varma plåtar - lämplig för personer med nedsatt känsel
Grytvante
Grytvante

Tipsarens kommentarer
Eftersom användaren inte har känsel i händerna är det extra viktigt för honom att använda grythandskar som täcker hela handen. Använder han vanliga fyrkantiga grytlappar är det lätt hänt att ett finger kommer utanför och bränns utan att han känner det.

Bekostad av
Användaren

Fler tips inom Bereda måltider | Förebygga/läka sår