Hosthjälpmedel

Ett hjälpmedel som ger hoststöd, lämplig för personer som inte klarar att hosta själv

Användaren använder hosthjälpmedlet
Användaren använder hosthjälpmedlet

En lång stav sitter fastskruvad på ett gångjärnsliknande fäste. Fästet har ett motstånd som gör att den fastnar i det läge som den ställs i. På staven sitter en polstrad kula. Användaren kan vika fram staven själv så att kulan är i höjd med magen. När han behöver hosta kör han på och emot den med rullstolen och får på det sätter stöd att hosta.

Tipsarens kommentarer
Det är mycket viktigt för användaren att kunna vara ensam i bostaden även när han är förkyld. Det här hjälpmedlet möjliggör detta.

Tillverkningsanvisningar
Tillverkaren har använt sig av ett rör, en rundstav och det gångjärnsliknande fästet. Detta fäste är taget från ett armstöd till en anpassad toalettstol.

Tillverkare
Hjälpmedelstekniker Erling Mikaelsson.

Idé
Användaren

Bekostad av
Användaren själv

Tipset är från 2006

Polstrad kulan trycker på användarens mage
Polstrad kulan trycker på användarens mage
Stavens fäste
Stavens fäste

Tillhörande tips

Hårborste på ställning
Hårborste på ställning
Hårborste på ställning, ett hjälpmedel för personer utan aktiv handfunktion, gör det möjligt att kunna klia sig själv.

Tipsare: Ragge

Ragge bor ihop med hustru i en villa. Han sysselsätter sig med att utveckla idéer som underlättar vardagen för honom och andra, inget betalt arbete. Han skadade sig 1973 och har en hög tetraplegi. Han har delvis armfunktion i båda armar men använder i stort sätt enbart höger armen som han kan styra bättre. Med vänster armen håller han i sig för att hålla balansen. Han har hemtjänst 27 timmar i veckan. Avliden 2016.